Om Tyskland

Resmål, nyheter, restips och fakta om Tyskland

Klimat i Tyskland

Tysklands klimat

Landet har ett tempererat och fuktigt klimat med ganska små skillnader mellan norr och söder och delstaterna men med ganska stora temperaturskillnader mellan sommaren och vintern. Tysklands norra delar påverkas mer av vindar från havet vilket innebär att temperaturskillnaderna blir små. Desto längre söderut man kommer desto större blir skillnaderna. Det mildaste klimatet i Tyskland har den övre delen av Rhendalen där temperaturen sommartid kan bli hala 40 grader. Tysklands rekordtemperaturen är 40,4 grader i Roth bei Nürnberg från år 2003. Det kallaste klimatet hittar man i och omkring Alperna. Nederbörden är tämligen ojämnt fördelad över landet. Nordsjö -och Östersjökusten i norr domineras av fuktiga västliga vindar med mycket regn. Mest regnar det dock i dalgångarna i Alperna där nederbörden kan vara hela 2000 mm per år. Ett mindre område runt den lågt belägna sjön Bodensee har ett subtropiskt klimat.