Tysklands incoming har ökat kraftigt under det första halvåret 2017. De preliminära siffrorna från Statistisches Bundesamt visar ett resultat på 36,7 miljoner internationella övernattningar i logianläggningar med 10 bäddar eller fler vilket är 1,2 miljoner fler än under samma tidsperiod föregående år, och det motsvarar ett plus på tre procent.

Den globala turismen fortsätter att utvecklas positivt under 2017. I början av året förutspådde världsturismorganisationen UNWTO en tillväxtpotential på tre till fyra procent för internationella resor i hela världen, och en tillväxt på två till tre procent för Europa.

Petra Hedorfer, styrelseordförande för Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), förklarar:

– Med en tillväxt på tre procent under första halvåret och över en miljon extra övernattningar uppvisar Tyskland ett ypperligt halvårsresultat som står sig väl i den internationella konkurrensen. Aldrig tidigare har resmålet Tyskland varit så populärt som nu.

Enligt de senaste rapporterna från Forward Keys ligger de internationella flygbokningarna till Tyskland för det tredje kvartalet på 5,6 procent över värdena från samma period föregående år.

Från Sverige har 570 563 övernattningar registrerats mellan januari och maj 2017, vilket är en ökning av antalet övernattningar med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år.