Tysklands metropoler och storstadsregioner fortsätter att ligga i topp bland resmålen och har en tillväxttakt som ligger långt över genomsnittet. Bland stadsresmålen märks särskilt stadsstaterna Berlin, Hamburg och Bremen som alla bidrar kraftigt till incomingturismen.

Berlin som är det mest populära stadsresmålet i Tyskland ökade under 2014 med 8,1 procent till 12,5 miljoner utländska övernattningar jämfört med föregående år, Hamburg ökade med 10,3 procent till nästan tre miljoner gäster och Bremen med 9,7 procent till nästan en halv miljon. De viktigaste städerna för Tysklands incoming presenterar sig tillsammans som ”Magic Cities” på de interkontinentala marknaderna och under 2014 stod transatlantiska gäster för 32,6 procent av alla utländska övernattningar i Magic Cities medan de endast utgjorde 23,5 procent av Tysklands sammanlagda incomingturism.

– Bland de städer som har fler än 100 000 invånare registrerade Statistisches Bundesamt under 2014 knappt 42 miljoner internationella övernattningar på logianläggningar med tio bäddar eller fler. Det är en ökning med 6,6 procent jämfört med föregående år. Storstäderna bidrar därmed över genomsnittet till Tysklands blomstrande incomingresultat, förklarar Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), ökningen i marknadssegmentet.

Sedan år 1993 har ett antal universitetsstäder med minst 700-åriga anor slutit sig samman i föreningen Historic Highlights of Germany och marknadsför sig gemensamt på utvalda källmarknader med stort intresse för städer och kultur. Tillsammans genererade de 13 medlemsstäderna under 2014 fler än 2,7 miljoner utländska övernattningar vilket utgör 6,5 procent av alla övernattningar i Tysklands storstäder.

Björn Rudek, föreningens VD, förklarar:

– Från 2009 till 2014 ökade antalet internationella övernattningar i våra medlemsstäder sammantaget med 22 procent och översteg därmed riksgenomsnittet som ligger på 15 procent. Den positiva utvecklingen backas upp av en global restrend som efterfrågar äkthet och lokal färg vilket är just det som Historic Highlights of Germany har att erbjuda. Tack vare föreningens marknadsföringsstrategier uppmärksammas medlemsstäderna i internationell resemedia.