Braheskolan anordnar en kurs i tyska på plats i Tyskland, kostnadsfritt och med CSN. Folkhögskolekursen ges i Düsseldorf i samarbete med Internationella Skolorna Düsseldorf. Düsseldorf har 600 000 invånare och är en levande stad med ett stort kulturellt utbud. Förutom att vara ett centrum för näringslivet utmärker sig Düsseldorf som en metropol för konst, kultur och arkitektur.

Undervisningen på ”Tyska för nybörjare 2” bedrivs centralt i stan, en kvarts promenad från Altstadt (Gamla Stan) och den vackra strandpromenaden vid Rhen. Under 5 veckor i Düsseldorf bygger kursdeltagarna på sina kunskaper i en liten studiegrupp. Alla lärare har tyska som modersmål och fokus ligger på kommunikativa övningar. Målet är att kunna tillämpa språket i praktiska och vardagliga situationer. Undervisningen uppgår till 4 undervisningstimmar om dagen som kompletteras med hemuppgifter för att maximera inlärningen. Som en del av kursen organiseras studieresor till närliggande städer.

Kursen ges 29 augusti till 30 september 2016. Alla som har fyllt 18 år och har förkunskaper motsvarande tyska steg 2, tyska A2.1 eller motsvarande kan söka kursen. Även de som har läst tyska på en högre nivå och vill repetera grunderna är välkomna att söka. Nybörjarkursen ger behörighet till folkhögskolekursen ”Tyska i praktiken”, där undervisning i tyska kombineras med praktik på företag i Tyskland.