Global Blue sammanställer och analyserar alla inköp för vilka turisterna ansöker om återbetalning av moms. Tyskland står för 12,2 procent av den europeiska taxfree-omsättningen och placerar sig efter Frankrike, Italien och Storbritannien på fjärde plats bland Europas shoppingdestinationer.

– Med marknadsandelar på 32 respektive 24 procent var Kina och Ryssland tveklöst de länder som stod för den största delen av taxfree-shoppingen. Under de första fyra månaderna 2014 lyckades Ryssland dessutom öka sin marknadsandel signifikant, så att de bägge länderna nu ligger jämsides i statistiktoppen, upplyser Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).

– Med en växande medelklass hör de båda länderna också till de största tillväxtmarknaderna för den tyska incoming-turismen. Det medför också att shopping-turismen på medellång och lång sikt bidrar till att skapa bruttointäkter.

Frankfurt och München är med sina internationella flygplatser Tysklands populäraste städer, i varje fall sett till den jämförelsevis prisvärda taxfree-shoppingen. Runt en femtedel av taxfree-omsättningen genereras i närheten av de båda flygplatserna, men även Berlin profiterar av tillströmningen av utländska turister och ytterligare långdistansflyg ger även Düsseldorf medvind vad gäller omsättningen.