Martin Luther tillbringade tio präglande år av sitt liv i Erfurt, något som kom att influera hans senare tänkande och verkan. Hans akademiska bildning, som är nära knuten till tiggarmunksordern Augustiner och uppgörelsen med tron och kyrkan, tog sin början här i Erfurt.

Den historiska Gamla stan i Erfurt, ett av Tysklands bäst bevarade medeltida stadscentrum, gör det möjligt att vandra i Luthers fotspår och att autentiskt uppleva historien. Den blivande reformatorn kom som artonåring till Erfurt för att studera juridik vid stadens universitet, Collegium Maius. Ett omfattande åskväder år 1505 blev en vändpunkt i den unge Luthers liv: han beslutade sig för att bli munk, gick kort därefter i kloster hos Augustinerordern och underkastade sig deras asketiska fromhet.

Det evangeliska Augustinerklostret, med sin ständiga utställning ”Bibel – Kloster – Luther“ och sitt historiska bibliotek, är idag en viktig internationell konferens-, logi- och mötesplats. Klostret är inte bara en renodlad del av reformationen utan också – tack vare det historiska mötet mellan påven Benedikt XVI och den evangeliska kyrkoledningen som ägde rum på orten – symbol för ekumeniken. Dessutom står Augustinerklostret snart inför att bli listat som världsarv av UNESCO. Som tiggarmunk tillbringade Martin Luther mycket tid på Krämerbrücke, köpmansbron, som då var en del av handelsgatan Via Regia och idag är den längsta, dubbelsidigt bebyggda och bebodda bron i Europa. Martin Luther började studera teologi och blev år 1507 prästvigd i Dom St. Marien, som ännu idag utmärker stadens siluett.

Nu inför Reformationsjubileet 2017, 500-årsjubileet av Luthers uppspikande av sina teser i Wittenberg, planeras ett stort antal föredrag, konserter, tematiska stadsvandringar och utställningar i Erfurt. Mellan den 18 maj och den 12 november nästa år belyser en utställning på stadsmuseet Martin Luthers inflytande över tiggarmunkordern i Erfurt. Der Kitschentag auf dem Weg, ett event under Kristihimmelfärdshelgen (25-28 maj), kastar ett ”ljus över Luther” och bjuder in till ett kulturellt och andligt utbyte samt till upplevelser av historiska skådeplatser. Jubileets festiviteter finner sitt krönande avslut i Ökumenisches Martinsfest. Denna folkfest firas i Erfurt den 10 november, Martin Luthers födelsedag, och är värdig både Martin Luther och stadens katolska skyddshelgon, Martin av Tours.