Forskningsprojektet Patients beyond Frontiers. The Challenge of Medical Tourism to Swedish Health Care under ledning av företagsekonomen professor Erik A. Borg på Södertörns högskola har gett ut boken ”Medizintourismus” om vårdexport – medicinturism”- i Tyskland.

– Satsningen på tjänsteexport i vården kan bidra till att ge arbetstillfällen, behålla medicinsk spetskompetens inom landet och bibehålla servicenivån för patienterna på en acceptabel nivå, säger forskaren Erik A. Borg. Sverige förfogar över en avancerad specialistsjukvård och lockande turistmål, men ett samarbete de emellan lyser än så länge med sin frånvaro. Sverige måste bli bättre att utnyttja internationaliseringens möjligheter.

Boken handlar främst om dessa möjligheter, som 30-40 länder i världen aktivt satsar på. USA, Thailand och Tyskland är tre av de länder som forskarna på plats har undersökt och skrivit kapitel i boken om. Tyskland är ledande i Europa i medicinsk behandling av internationella patienter. Idag hör medicinturism till destinationsmarknadsföringen av tyska storstäder. Högskolan i Bonn-Rhein-Sieg, som de tre Södertörn-forskarna i projektet samarbetar med, förenar forskare och praktiker och studenterna utbildas för ett senare arbete i medicinturism.

I boken kartläggs också statens roll när uppfinnare och företagare driver på utvecklingen genom innovationer. Medevi brunns grundande 1678 var en milstolpe för vården i Sverige i allmänhet och medicinturismen i synnerhet. Kungen och hovet såg tidigt de möjligheter som hälsobrunnar inom landet kunde ha för statens ekonomi.