Tyskland hävdar sin starka konkurrensposition under 2016 bland de europeiska reseländerna. Enligt en aktuell utvärdering av World Travel Monitor, gjord av marknadsforskningsinstitutet IPK International, befinner sig Tyskland med sina 53,7 miljoner resor från Europa (en ökning på 3 procent i jämförelse med föregående år) på plats nummer 2 bland européernas mest populära resmål.

Spanien växte med 10 procent och knep med sina 62,5 miljoner resor förstaplatsen. Frankrike behåller sin tredjeplats, men med en tillbakagång på 4 procent till 37,6 miljoner resor. Därefter kommer Italien (36,5 miljoner resor) och Österrike (27,5 miljoner resor).

– Som del av den ledande gruppen bland Europas stora turistresmål har Tyskland en utmärkt position. Även under svåra förutsättningar kunde vi försvara vår topplacering som européernas kultur- och stadsresmål nummer 1. På basis av begrundade marknadsanalyser och ständig kundorientering når vi en målgrupps- och marknadsspecifik märkeskommunikation. Genom den konsekventa omsättningen av vår digitaliseringsstrategi ger vi Tysklands incoming ytterligare tillväxtimpulser, Petra Hedorfer, styrelseordförande för Deutsche Zentrale für Tourismus.

Under 2016 växte den världsomspännande turismen med ytterligare 4 procent. Därutöver har IPK även noterat en förskjutning av de globala reseströmmarna. Från den dynamiskt mest växande källregionen Asien registrerades en tvåsiffrig tillväxt bestående av både inom-asiatiska utlandsresor och en tvåsiffrig ökning av utgående turism till Amerika. Samtidigt fastställer experterna en ensiffrig minskning av resor i riktning Europa. I detta sammanhang är Tyskland med sin ökning på 3 procent verkligen välplacerad.

Av alla resor från Europa till Tyskland förblir semestern, med sin 55-procentiga andel, det starkaste marknadssegmentet. I en jämförelse med 2015 steg antalet semesterresor med 3 procent och uppgick år 2016 till 29,6 miljoner stycken. Inom denna kategori vinner en trend från fjolåren ytterligare mark: längre semesterresor bestående av fyra eller fler övernattningar ökade med 5 procent till 17,5 miljoner resor. Kortare semesterresor bibehåller nivån från 2015 med sina 12,1 miljoner stycken. Tyskland är européernas stadsresmål nummer 1. 12,1 miljoner stadsresor innebär en stark ökning på 25 procent under 2016.

Under 2016 var européernas affärsresor, med en minskning på 5 procent, på en kännbar tillbakagång. Tyskland lyckades emellertid behålla affärsresornas fjolårsvolymer och kunde med sina 12,8 av totalt 60,5 miljoner affärsresor hävda sin tidigare ställning i Europa. De traditionella områdena inom affärsresor kompenserade, med sin ökning på 2 procent, den lätt sviktande delen av s.k. främjande affärsresor (-2 procent). Här förlorade framför allt resor till mässor/utställningar (-12 procent) mark. Affärsreseområdet kongresser/konferenser kunde dock med sina nära nog 250 000 resor till Tyskland uppvisa en ökning på 7 procent.

Under 2016 spenderade européerna totalt 31,4 miljarder euro på transport, boende, mat, shopping etc. under sin Tysklandsresa, inklusive inresa, utresa och mellanlandning. Därmed steg det nationalekonomiska värdeskapandet med återigen 4 procent tack vare antalet inresande.