Reselandet Tyskland noterar en stadigt växande efterfrågan. Enligt uppgifter från Statistisches Bundesamt steg antalet internationella övernattningar i logianläggningar med tio bäddar eller fler under perioden januari till juli 2017 med 1,4 procent till 47 miljoner. Detta motsvarar en ökning på 3,1 procent jämfört med siffror från samma tidsperiod förra året.

Petra Hedorfer, styrelseordförande för Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), förklarar:

– De kontinuerliga tillväxtsiffrorna bekräftar reselandet Tysklands utmärkta position i den internationella konkurrensen. Vi ser särskilt kraftiga tillväxtimpulser från Asien, men även från den östeuropeiska marknaden samt Nord- och Sydamerika.

Resultatet från årets första sju månader visar att den tyska incomingturismen fortsätter att bidra till den globala turismens tillväxt. Enligt den aktuella World Tourism Barometer bekräftar världsturismorganisationen UNWTO sin tillväxtprognos för innevarande år med en ökning på tre till fyra procent för globala resor, och två till tre procent för resor inom Europa.

Enligt den senaste utvärderingen utförd av Forward Keys ligger de internationella flygbokningarna till Tyskland under det fjärde kvartalet på 6,4 procent över jämförelsesiffrorna från föregående år (datum: 22/10 -17).

De östeuropeiska källmarknader som står för den största tillväxten är Ryssland (plus 20,7 procent), Polen (plus 10,3 procent), och Tjeckien (plus 5,2 procent). Även Österrike bidrar över genomsnittet till tysk incoming med 6,9 procent under årets första sju månader.

USA befäster sin position som tysk incomings viktigaste utomeuropeiska marknad med ett plus på 5,8 procent som resulterade i 3,5 miljoner övernattningar. Den brasilianska marknaden återhämtar sig i rask takt och genererade 15,4 procent fler övernattningar fram till slutet av juli i jämförelse med föregående år.

Tillväxten från det asiatiska Stillahavsområdet präglas av hög dynamik och Kina leder ligan med ett plus på 11,8 procent, åtföljd av Indien med 9,7 procent och Japan med 7,9 procent. Sydkorea är fortsatt en marknad med tillväxtpotential och de genererar tvåsiffriga tillväxtsiffror.

Från de arabiska gulfstaterna noteras en lätt tillväxt på 1,9 procent under juli månad vilket innebär att de i övrigt dalande resultaten bromsas upp något. Från Sverige har 1 060 220 övernattningar registrerats mellan januari och juli 2017, vilket är en minskning av antalet övernattningar med -0,6 procent jämfört med samma period föregående år.